Графік роботи бібліотеки та загальні правила користування

 

КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж

імені І.С.Нечуя-Левицького»

 

ПРАВИЛА 
користування бібліотекою  коледжу

 1. Загальні положення


  1.1. Дані "Правила користування", розроблені відповідно до чинного законодавства України, регулюють відносини бібліотеки та користувача.
  1.2 Бібліотека - це інформаційний, культурно-освітній заклад, універсальна книгозбірня, координаційний та навчально-методичний центр  коледжу.  
  1.3. Бібліотека забезпечує загальнодоступність бібліотечного фонду і повноту інформації про його склад. Обмеження в користуванні фондом встановлюється лише з метою збереження особливо цінних і рідкісних видань та у випадках, передбачених Законом України "Про інформацію"( від 2 жовтня 1992 року).
  1.4. Всі види інформаційних бібліотечних послуг в бібліотеці безкоштовні.  
  1.5. Основним документом для обслуговування в бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є   читацький формуляр.

  2. Права користувачів

  2.1. Кожен викладач,  студент, а також працівники коледжу   мають  право стати користувачем бібліотеки. 
  2.2.  Інші навчальні заклади району мають право на інформаційно-бібліотечне обслуговування на основі відповідних угод.
  2.3 Всім користувачам бібліотеки   надається право користування читальною залою, абонементом та сервісно-інформаційним центром електронних ресурсів.   
  2.4. Формуляр читача дає право користуватися послугами бібліотеки протягом  всього навчального періоду.
   2.5. Користувачі бібліотеки мають право:
  •    вільного вибору книг та періодичних видань, в бібліотеці, у відповідності до своїх інформаційних потреб; 
  •    без оформлення читацького формуляру отримати повну інформацію про наявність конкретного видання у фонді бібліотеки коледжу; 
  •     отримувати консультаційну та бібліографічну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; 
  •      кількість разової видачі літератури не повинна перевищувати 30 примірників; 
  •    бронювати видання для подальшого їх вивчення на термін до 5 днів за винятком видань підвищеного попиту; 
  •   в разі відсутності необхідних документів ,у фонді бібліотеки,    отримати допомогу в сервісно-інформаційному центрі електронних ресурсів, або «Віртуальної бібліотеки».
  •    брати участь в інформаційних та масових заходах, які проводяться в бібліотеці; 
  •    оскаржити в адміністративному   порядку неправомірні дії працівників бібліотеки.
   

  3. Обов'язки користувача 

  3.1. Записатись до бібліотеки коледжу.

Для цього необхідно:
•    ознайомитися з "Правилами користування   бібліотекою»   пред'явити паспорт, студентський квиток або документ, що його замінює; 
•    надати відомості для оформлення читацького формуляру; 
•    підписати зобов'язання про виконання "Правил користування   бібліотекою коледжу», в читацькому формулярі; 
•     При оформлення документів користувача додати два особистих фото.
3.2. При зміні місця проживання, прізвища, форми навчання та ін., користувач зобов'язаний повідомити про це   бібліотеку  коледжу. 
3.3. При одержанні видань для опрацювання у читальній залі та на абонементі необхідно уважно перевіряти їх кількість і фізичну цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач, при поверненні видань, несе відповідальність за зіпсовані видання.
3.4. Бережливо і відповідально ставитись до фондів і майна бібліотеки. Видання, одержані для опрацювання вдома, повертати у встановлений термін в належному стані.
3.5. У бібліотеці дотримуватись правил поведінки в громадських місцях і "Правил користування   бібліотекою  коледжу».

4. Відповідальність користувачів

4.1. За порушення правил користування (фізичні та юридичні особи) можуть бути позбавлені права користування Бібліотекою на термін, який визначений адміністрацією.  

4.2. Користувач, який втратив або пошкодив видання, зобов'язаний:
•    замінити його таким же або іншим виданням, визнаним бібліотекою рівноцінним; 
•    в разі неспроможності здійснити таку заміну користувач сплачує вартість видання   з урахуванням його ринкової ціни, що діє на день розрахунку; 
•    при незначному пошкодженні компенсується вартість копії та оправи.
4.3 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.

5. Користувачам забороняється:

5.1. Користуватися чужим читацьким  формуляром.
5.2. Виносити з бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.
5.3. Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання. 
5.4. Виймати картки з каталогів та картотек.
5.5. Несанкційно використовувати створені бібліотекою об'єкти інтелектуальної власності колективу бібліотеки.
5.6. Без дозволу адміністрації фотографувати та проводити відеозйомку в приміщенні бібліотеки.
5.7. Відвідувати бібліотеку  у неохайному вигляді, верхньому одязі та інфекційним хворим.
5.8. Категорично забороняється вживати їжу та напої, в приміщенні читальної зали бібліотеки.
5.9  Забороняється в читальному залі користуватися мобільним телефоном. 

6. Обов'язки бібліотеки коледжу

Бібліотека зобов'язується: 
•    інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
•    створювати комфортні  умови для використання бібліотечного фонду та для роботи в читальній залі   бібліотеки, надавати допомогу в доборі потрібних документів; 
•    дбати про культуру обслуговування користувачів; 
•    формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання; 
  •    систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; 
•    враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів; 
•    не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою без їх згоди; 
•    звітувати перед  адміністрацією коледжу за роботу проведену бібліотекою, на протязі навчального року.

КЗ КОР "БОГУСЛАВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені І.С.Нечуя-Левицького"

Офіційний сайт коледжу

Адреса: 09701, Київська область,
м.Богуслав, вул.Інтернаціональна, 17
E-mail: info@bgc.edu.ua

Тел./факс: (04561) 4-28-86,
Тел.:
(04561) 4-28-85
(Приймальна комісія)

МТС: (066) 080-73-26,
Life: (093) 052-34-00

© КЗ КОР "Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького" 2021.

Search