Нові надходження. Віртуальна виставка.

 

Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, наставником і вчителем.

Сухомлинський В.О.

Книжковий фонд бібліотеки Богуславського фахового коледжу ім.І.С.Нечуя-Левицького постійно поповнюється, тож й цього літа наш фонд традиційно збільшився. З повним списком літератури ви можете ознайомитися за посиланням  Нові надходження та Подарована література .

Дана публікація спрямована на детальніше ознайомлення з книгами.

 

Тож до вашої уваги:

  


Навчальний посібник «Педагогіка» М.І. Пащенко та  І.В. Красноштан сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками, необхідними для ефективної роботи у новій національній школі та спрямовує досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, вміння моделювати навчально-виховний процес і формує професійну самосвідомість.

В книзі «Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі» автора Р.І. Швай розглянуто проблеми впливу навчального середовища на розвиток особистості та основні питання навчання як діяльності, спрямованої на формування особистості учнів. Подано сучасні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності та інтерактивні методи навчання. 

Наталія Дяченко  навчальному посібнику «Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх викладачів» розглядає теоретичні засади підготовки майбутніх викладачів до професійної діяльності з використанням педагогічних задач.


У книзі «Особистість у контексті морального та професійного зростання» розкривається сутність цієї моральної цінності, її розвиток та врахування у процесі соціальної взаємодії. Окрема інформаційна лінія у контексті морального становлення особистості присвячена аналізу конструкивно-деструктивного впливу молодіжного субкультурного простору на особистісний розвиток у період підліткового віку. Для обговорення виокремлюються питання розвитку соціального інтелекту як предиктора успішної реалізації завдань соціальної взаємодії у процесі професійної педагогічної діяльності; висвітлюються питання нових стратегій фасилітативної взаємодії у професійній діяльності вчителя.

У навчально-методичному посібнику    «Керівництво громадянським вихованням студентської молоді» Олени Козлової та  Тетяни Гребеник  розкриваються методологічні підходи, зміст, принципи, функції керівництва процесом громадянського виховання студентів вищого навчального закладу. Значна увага приділяється організаційно-педагогічному забезпеченню, зокрема, діагностиці рівня управління та громадянської вихованості студентів. Призначений для магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи», слухачів курсів підвищення кваліфікації менеджерів освіти.

У посібнику «Ділове спілкування та культура мовлення»  Пентилюка М. , Марунич І. та Гайдаєнко І.  подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України. Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення.У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців. Посібник розрахований на студентів на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.

Інна Плотницька у своєму навчальному посібнику «Ділова українська мова» розглядає граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводять приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Посібник розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб – усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.

 

 

В книзі Володимира Кислого  «Організація наукових досліджень» розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні, висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності, особливості проведення теоретичних та експериментальних досліджень, правила оформлення результатів наукових праць. Для студентів старших курсів, аспірантів, наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

 

 1. У навчально-методичному посібнику Пагути Т.І. "Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільнят" представлені теоретичні основи й методичні підходи до розвитку математичних уявлень у дітей дошкільного віку. Розкриті дидактичні основи математичного розвитку, питання формування кількісних, псторових, часових, геометричних уявлень у дітей дошкільного віку. 

2. Автори посібника «Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі» Скребкова-Пабат М.А. та Фінчук Г.В.  вперше в теорії та методиці навчання іноземних мов проведять ґрунтовний розгляд питань планування та аналізу уроку іноземної мови в дошкільних навчальних закладах та початковій школі, націлених на розвиток методичного мислення майбутнього вчителя і вироблення у нього адекватного підходу до взаємопов'язаного вирішення завдань навчання, освіти, виховання та розвитку особистості дитини. У навчально-методичному посібнику вміщені приклади занять у дошкільних навчальних закладів та уроків у початковій школі з англійської мови. 

3. Вікторія Дмітрієва «Методика раннього розвитку Марії Монтессорі. Від 6-ти місяців до 6-ти років».  У дитини є природна потреба пізнавати світ, так допоможіть йому – створіть безпечне середовище, не робіть те, що дитина може зробити сама, заохочуйте самостійність і не втручайтеся. В цій книзі авторка доводить, що займатися з дитиною зовсім неважко і навіть цікаво. Слід лише дотримуватися основних правил. Для батьків і всіх, хто планує ними стати. Для вчителів, вихователів і всіх, чия робота пов’язана з дітьми.

4. Книга О.А.Шевцової «Тематичні тижні в закладах дошкільної освіти» містить значний обсяг практичних матеріалів для організації та проведення тематичних тижнів, зокрема орієнтовне календарно-тематичне планування та детальні розробки щоденних заходів тематичного тижня, в основі яких — прийом занурення дітей у тему. Конспекти тематичних тижнів наповнені найрізноманітнішими пізнавальними завданнями, пошуковою діяльністю, експериментуванням, дидактичними іграми та вправами. Наведено також додатковий матеріал: ігри, загадки, прислів’я тощо. Посібник укладено відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).
5. У методичному посібнику «Інклюзія в ЗДО» подано добірку теоретичних практичних матеріалів, спрямованих на планування дій керівника та педагогів закладу дошкільної освіти зі створення та розвитку інклюзивного середовища. Зразки ведення документації, планування роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та педагогами нададуть допомогу у здійсненні педагогічної підтримки в умовах інклюзивної освіти.

6. Книга Климчука Віталія  «Зимові свята» пропонує  вашій увазі сценарії зимово-новорічних свят. Книга стане в пригоді всім, хто небайдужий до українських народних свят та обрядів.  

 

   

Безпалько Ольга Володимирівна у посібнику «Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі» подає матеріали основних теоретичних положень соціальної педагогіки у вигляді опорних схем, таблиць та текстових пояснень. Видання розраховано на студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», викладачів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, практиків соціальної сфери.

Книга Д.Максименка «Здоров`я дитини в сучасному інформаційному середовищі» висвітлює проблему здоров’я і безпеки сучасних дітей і підлітків при взаємодії з джерелами масової інформації і буде корисна як фахівцям (педагогам, психологам, соціологам), так і батькам, які прагнуть допомогти дошкільникам і школярам залишитися здоровими і незалежними від небажаних впливів цифрового світу і медіапростору. Адресована також студентам педагогічних коледжів і вузів з дисциплін професійного циклу (педагогіка, методика навчання і виховання, методика пізнавального і соціально-особистісного розвитку дошкільника, методика викладання інтегрованого курсу «Навколишній світ» у початковій школі тощо), для проходження педагогічної практики.

Віра Заморуєва в книзі «Діти без сім`ї. Підготовка до життя»  дає соціально-психологічну характеристику дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, пропонує діагностичні матеріали, описує особливості психокорекційної роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з асоціальних сімей. 

У книзі Козлової Анни "Діагностика насильства над дітьми" висвітлено авторський підхід до стандарту проведення психодіагностичних досліджень із дітьми, які зазнали насильства. Наведено повний комплекс організаційних та процедурних етапів щодо підготовки на проведення психодіагностичних досліджень із дітьми, які зазнали насильства.  І як результат діагностичного дослідження розроблено чітку структуру складання письмового висновку. Висвітлено рекомендації для освітніх закладів щодо реагування на факти насильства над дітьми.

  

У монографії Руслана Сушко «Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації  (на матеріалах баскетболу)» розглянуто та узагальнено особливості розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації спорту вищих досягнень. На основі експериментальних досліджень обґрунтовано та розроблено концепцію і теоретичну модель розвитку спортивних ігор, розроблено технологію підготовки в спортивних іграх (на матеріалі баскетболу) з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень. Для фахівців галузі олімпійського та професійного спорту ‒ науковців, викладачів, тренерів, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами розвитку спортивних ігор у сучасних умовах.

Вступ до спеціальності «Фізичне виховання і спорт» - навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, автором якого є  Б.В. Дикий – доцент кафедри фізичної реабілітації факультету «Здоров’я людини», кандидат наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.03 – Фізична реабілітація.  В методичній розробці запропоновані тестові завдання, контрольні питання з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів факультету «Здоров’я людини» і складені у відповідності до навчальної з даної дисципліни, в якій передбачений цикл практичних занять.

Кругляк Олег "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". У запропонованому  навчально-методичному посібнику-практикумі викладено загальні основи теорії і методики фізичного виховання молодших школярів. Кожна тема завершується переліком орієнтовних компетентнісних завдань для аудиторії і самостійної роботи студентів.   

У підручнику «Образотворче мистецтво» Петрів Оксани  розкрито найважливіші етапи розвитку образотворчого мистецтва, історію зарубіжного та вітчизняного мистецтва, найвидатніші досягнення у сфері образотворчого мистецтва, дано аналіз його основних стилів, характеристику видів, жанрів образотворчого мистецтва.

Навчальний матеріал підручника «Образотворче мистецтво» Л.В.Папіша та М.М.Шутки відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі. Підручник має два розділи та передбачено два узагальнювальні уроки наприкінці кожного семестру. Завдання мають чітку структуру, подано послідовність виконання творчих робіт.

 У підручнику Сьомки Сергія «Основи дизайну архітектурного середовища" окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, обґрунтовано роль біоніки, техно-дизайну й екодизайну в сучасному формоутворенні.

 

Навчальний посібник «Інформатика: візуальне програмування»  (Булгакова О.С.Зосімов В.В.Броницька, Н.А.Танкова Н.В.) є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розглянуто основи програмування мовою Object Pascal у середовищі Delphi 7. У посібнику викладено основний курс лекцій, практичні заняття з курсу та лабораторні роботи, які передбачаються при вивченні цього матеріалу за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу.

Навчальний посібник "Комп`ютерні дизайн-технології" Брюхової Г.В. (кандидата педагогічних наук, доцента кафедри журналістики та реклами КНТЕУ) присвячено актуальним проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн технологій. Використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології в роботі дизайнера. Розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів напряму "Мистецтво" спеціальності "Дизайн".

 

Книга « Soft skills, або "м'які навички" для навчання та роботи» Ірини Бондарчук  допоможе зайти відповіді не тільки на те, що таке "м'які навички", а і як їх навчитися та втілювати в життя. Використання soft skills у житті передбачає вміння використовувати різні моделі поведінки, розставляти пріоритети та адаптуватися відповідно до нових обставин, бути стресостійкими до навантажень, уміти працювати в команді та володіти своїм часом.

Книга «Гра. Освітня технологія в теорії та практиці» Світлани Дмитренко дозволяє домогтися кількох цілей: вивчити та закріпити матеріал, мотивувати учнів до навчання, забувши на час про традиційні форми проведення уроку, коли діти піднімають руки і відповідають. В грі школярі самі є активними дійовими особами, й, зазвичай, ставляться до своїх ігрових зобов’язань дуже відповідально.

Книга-методика Котик Тетяни "Нова українська школа: теорія і практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи" адресована вчителям-практикам, які наполегливо займаються самоосвітою й прагнуть удосконалення професійної майстерної. Вони містить апробовані методики розвитку в молодших школярів емоційного інтелекту, що грунтуються на міцних психолого-педагогічних засадах та містять традиційні й нетрадиційні форми організації роботи на уроках і в позаурочний час. 

 Навчально-методичний посібник Миронової .П. "Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах" розкриває підходи Нової української школи до організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах.У посібнику висвітлено теоретичні засади інклюзивного навчання як складової Нової української школи. 

 Також ви можете ознайомитися з методиками навчання нової освітньої програми НУШ: математики, інтегрованого курсу "Мистецтво", англійської мови в початкових класах, інтегрованого курсу "Я досліджую світ" та інші.  

З відеопрезентацією можете ознайомитися на нашому YouTube каналі за посиланням : Віртуальна виставка

Фонд бібліотеки постійно оновлюється й поповнюється.

Слідкуйте за нашою сторінкою, якщо не хочете пропустити нове й цікаве. 

КЗ КОР "БОГУСЛАВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
імені І.С.Нечуя-Левицького"

Офіційний сайт коледжу

Адреса: 09701, Київська область,
м.Богуслав, вул.Інтернаціональна, 17
E-mail: info@bgc.edu.ua

Тел./факс: (04561) 4-28-86,
Тел.:
(04561) 4-28-85
(Приймальна комісія)

МТС: (066) 080-73-26,
Life: (093) 052-34-00

© КЗ КОР "Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені І.С. Нечуя-Левицького" 2021.

Search